Copywriter op geheime missie

Nu de eerste Golfoorlog alweer ruim 25 jaar geleden plaats vond, acht ik mij niet meer gehouden aan mijn geheimhoudingsplicht. In die dagen was ik namelijk copywriter met een geheime missie, mijn opdrachtgever: het Ministerie van Economische Zaken.

Saddam Hoessein was Koeweit binnengevallen, Amerikaanse troepen trokken zich samen voor een invasie en CNN bracht alle spanningen live de huiskamer in. Op zulke momenten denkt er in Den Haag gelukkig altijd iemand aan de economische consequenties: de olieleveranties kwamen in gevaar met hoge olieprijzen en economische teloorgang als gevolg!

Oliecrisis

De Haagse bestuurders liep de vorige oliecrisis nog dun door de broek, dus moest er snel gehandeld worden. Enerzijds werden overal ter wereld partijen olie opgekocht om de strategische voorraden in de Rijnmond te versterken. Anderzijds was het zaak om de burgers de ernst van de situatie in te laten zien en te manen tot zuinig energieverbruik: hiervoor moest een voorlichtingscampagne worden gemaakt.

oliecrisis copywriterAls copywriter-in-de-leer bij Frans Lavell mocht ik meedenken en meeschrijven. Al snel bedachten we dat crisiscommunicatie er ook als crisiscommunicatie mocht, nee móest uitzien. Benzinebonnen uit 1973 en verlaten tankstations als dreigende toekomstbeelden, koppen in dikke crisisletters, advertenties die onder grote tijdsdruk in elkaar waren geflanst, dat idee. Het tekstuele priegelwerk (de zogenaamde long copy) was als junior mijn pakkie-an.

Geheimhouding

We mochten niemand iets over deze opdracht vertellen. We moesten tekenen voor geheimhouding. Om vakgenoten niet wijzer te maken werden besprekingen louter buiten kantoortijden gehouden. Er werd een bellijst opgesteld voor als er snelle actie nodig was. Nu liggen onze nummers bij minister Andriessen op het nachtkastje, zei Frans Lavell.

Voor de inhoudelijke afstemming van mijn teksten had ik contact met de account manager van reclamebureau Prins, Meyer, Stamenkovic, Van Walbeek/Young and Rubicam (arme telefoniste). Daarvoor moest ik me op onchristelijk vroege tijden vervoegen in de statige Frans van Mierisstraat. Dan voelde me ik als een agent op een geheime missie. Mijn koffertje met tekstvoorstellen stevig tegen me aangedrukt, in het vroege ochtendlicht stappend door de straten van slapend Amsterdam-Zuid.

Na wat tekstwijzigingen was de campagne klaar voor de presentatie die middag bij Economische Zaken. Mijn werk zat er op. Buiten was de stad inmiddels ontwaakt, de trams reden en ook op het kantoor van Lavell was de dag begonnen. Ik stapte de tram in en zocht mijn plek. Ik voelde mij meer dan bijzonder, uitverkoren haast. Ik wist dat ik er toe deed.

Redder des vaderlands

Zien jullie het dan niet aan me? Jullie mensen in de tram, op jullie daagse gang naar werk, school, elders. Zien jullie niet dat hier iemand zit met een geheime missie. Dagen en nachten heeft ie zitten zwoegen, écht zitten zwoegen, om de natie – jullie dus – voor chaos en armoe te behoeden? Iemand moet dat toch zien?!?!

In de tram slaperige studenten, forenzen, scholieren, moeders. Tegenover me zit een allochtone mevrouw met een kind dat niet helemaal goed is. Bij de Wiegbrug stap ik de tram uit. Twee grote ogen in een waterig pannekoekengezicht staren me na. En dan weet ik, net als Reve: Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven.

Naschrift

Toen puntje bij paaltje kwam en de Amerikanen Irak binnenvielen, daalde de olieprijs alleen maar. Er was olie genoeg in de wereld, dus bleef onze geheime campagne ‘op de plank’. Maar spannend was het wel.

Bartje en het moderne leven… de smartphone

smartphoneEen telefoon op zak en vrijwel altijd een pc of laptop in mijn onmiddellijke omgeving; lange tijd heb ik de noodzaak van een smartphone niet ingezien. Maar nu heb ik dan toch de stap genomen en heb mijn oude nokia 6300 aan de wilgen gehangen.

Smartphone

Met mijn nieuwe Samsung S5 ben ik nu meer dan bij, en tegelijk totaal onbereikbaar voor wie mij bellen wil of sms’en. Want de oude simkaart past niet in de nieuwe smartphone en nu heb ik ‘m verknipt.

tele2 assistentDat zal er wel bij horen, denk ik dan. Geen stappen vooruit zonder op je bakkes te gaan, is de universele wet. Net als het geklungel met 28k8 en ISDN-modems in de begindagen van internet. Gelukkig kunnen de robot op de website van Tele2 en een vriendelijke meneer van de klantenservice mij prima helpen. Micro-simkaartje is onderweg tegen een aflaat van 15 euro.

Straks zit ik dus net zo apathisch naar mijn schermpje te kijken als ieder ander en nemen whatsapp en facebook messenger de sociale functies van mijn mond, ogen en oren over. Zie ik alleen nog via het scherm wat er in de wereld gebeurt, zijn mijn foto’s scherper dan de werkelijkheid en kan ik voortaan boeken lezen zonder papier te ruiken…

Old-skool

Kortom, zit ik te wachten op de nieuwe wereld die zich met mijn nieuwe speeltje aandient? Volstrekt niet, maar beroepshalve kan ik me niet meer veroorloven géén smartphone te hebben.

motorola phoneNee dan Ginette, die toont op dit vlak meer ruggengraat. Die choqueert complete creatieve afdelingen en directies van hippe communicatiebureaus door doodleuk haar Motorola uit de vorige eeuw op de tafel te leggen. Ballpoint en kladblok erbij: dat is nog eens old-skool copywritersgedrag!

Ik beloof dat ik mijn Waterman vulpen weer in ere ga herstellen; als kleine maar noodzakelijke daad tegen de moderne tijd.